Geen categorie

Tweede route door Amstelveen

In augustus 2021 is de tweede historische route door Amstelveen gerealiseerd. De route voert door het Oude Dorp en Keizer Karelpark. Het laat zien hoe een agrarisch dorp is uitgegroeid tot forensenstad. Daar zijn nog veel sporen van terug te vinden in de openbare ruimte. Via acht informatiepanelen worden bezoekers door de twee buurten geleid. […]

Verkenning Slavernijmuseum afgerond

De verkenning voor een toekomstig nationaal trans-Atlantisch slavernijmuseum is afgerond. Als projectleider van Museum zonder Muren heeft Daniël Metz samen met samenwerkingspartner Eva DeCarlo aan het rapport meegeschreven. Het heeft geresulteerd in een lijvig rapport dat eind mei 2021 is overhandigd aan de burgemeester en wethouders van Amsterdam. In oktober van dit jaar zal de […]

Boek ANDB is verschenen!

In het voormalige vakbondsgebouw van de ANDB aan de Henri Polaklaan is op 4 oktober 2019 het boek ‘Een schitterende erfenis’ gepresenteerd. Het boek is tot stand gekomen ter gelegenheid van het 125e oprichtingsjaar van de diamantbewerkersbond in 1894. Voor die gelegenheid heeft het IISG alle archieven van de ANDB laten digitaliseren. De archieven zijn […]

Interim-conservator

In de aanloop naar de diamanttentoonstelling in het Joods Historisch Museum (27 sept. 2019 t/m 1 maart 2020) is Daniël Metz aangesteld als interim-conservator. Hij zal zich voornamelijk bezighouden met een publieksgerichte presentatie. Dat is onder meer te zien in de toegankelijke, informatieve teksten. Er wordt ook een leuke animatie gemaakt over de diamantindustrie in […]

Voorstel ingediend voor nieuw slavernijmuseum

In 2018 heeft de gemeente Amsterdam een oproep gedaan voor creatieve initiatieven om tot een nieuw nationaal slavernijmuseum te komen. BELTSAZAR heeft de uitdaging opgepakt en een ‘out of the box’-plan ingediend naar het model van Museum zonder Muren. Uitgangspunten in dit plan zijn verbinding, participatie, gebruik maken van de openbare ruimte, inbedding in de […]

Bijdrage boek ANDB (publicatie november 2019)

Vanuit zijn specialisme over de Amsterdamse diamantindustrie is Daniël Metz gevraagd mee te werken aan een boek over de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond, beter bekend als ANDB.  Voor dit boek heeft hij samen met co-auteurs drie hoofdstukken verzorgd, betreffende de vroege industrialisatie, de oorlogstijd (WO II) en de naoorlogse korte opbloei en uiteindelijke teloorgang van de […]

Gruuthuse Museum Brugge

In aanloop naar de heropening van Gruuthuse Museum in Brugge (voorjaar 2019) zal Beltsazar in samenwerking met Eve DeCarlo Projects een participatief project opzetten volgens de methode zoals deze de laatste jaren is ontwikkeld voor Museum zonder Muren. Het is de bedoeling dat stadbewoners zich meer betrokken gaan voelen bij het museum en haar collectie. […]

testtest