Maand: januari 2019

Voorstel ingediend voor nieuw slavernijmuseum

In 2018 heeft de gemeente Amsterdam een oproep gedaan voor creatieve initiatieven om tot een nieuw nationaal slavernijmuseum te komen. BELTSAZAR heeft de uitdaging opgepakt en een ‘out of the box’-plan ingediend naar het model van Museum zonder Muren. Uitgangspunten in dit plan zijn verbinding, participatie, gebruik maken van de openbare ruimte, inbedding in de […]

Bijdrage boek ANDB (publicatie november 2019)

Vanuit zijn specialisme over de Amsterdamse diamantindustrie is Daniël Metz gevraagd mee te werken aan een boek over de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond, beter bekend als ANDB.  Voor dit boek heeft hij samen met co-auteurs drie hoofdstukken verzorgd, betreffende de vroege industrialisatie, de oorlogstijd (WO II) en de naoorlogse korte opbloei en uiteindelijke teloorgang van de […]

testtest