Voorstel ingediend voor nieuw slavernijmuseum

In 2018 heeft de gemeente Amsterdam een oproep gedaan voor creatieve initiatieven om tot een nieuw nationaal slavernijmuseum te komen. BELTSAZAR heeft de uitdaging opgepakt en een ‘out of the box’-plan ingediend naar het model van Museum zonder Muren. Uitgangspunten in dit plan zijn verbinding, participatie, gebruik maken van de openbare ruimte, inbedding in de stad en nadruk op gedeelde geschiedenis.

Voor het nieuwe museum is een unieke locatie gekozen aan het water, wat de relatie tussen Nederland en de voormalige overzeese koloniën voelbaar maakt. Een hoogwaardige invulling van de buitenruimte is van groot belang om het zware onderwerp van slavernij toegankelijker te maken en de drempel te verlagen. Eenmaal in het museum kunnen bezoekers terecht met al hun vragen: ‘Waarom gaat deze geschiedenis mij aan?’ en ‘Wat kan ik terugvinden over mijn voorouders?’ Het museum en een daar omheen gelegen park zullen een aanwinst zijn voor de stad.

Over de specifieke  invulling van het plan kan hier nog niet veel worden vrijgegeven. Het plan is nog in behandeling. Een commissie heeft zich gebogen over de 14 verschillende inzendingen. Eind vorig jaar is een beoordeling voorgelegd aan het college van burgemeesters en wethouders. Nu is het wachten op de officiële bekendmaking welk van de ingediende plannen uitgevoerd gaat worden. BELTSAZAR denkt goede kans te maken.