Over Beltsazar

BELTSAZAR is opgericht door cultuurhistoricus Daniël Metz. Hij heeft ruime ervaring in het organiseren en verzorgen van tentoonstellingen, rondleidingen en lezingen, en het schrijven van artikelen. Daarbij heeft hij een eigen methode ontwikkeld om complexe historische onderwerpen op een toegankelijke manier te presenteren.

Alle producten van BELTSAZAR worden afgestemd op het kennisniveau van de doelgroep. Vanuit die doelgroepgerichte benadering worden verbanden gelegd tussen heden en verleden. Aansprekend beeldmateriaal ondersteunt de presentaties. Bij grote projecten met een creatieve component worden kunstenaars of andere professionals betrokken.

 

Kernbegrippen voor BELTSAZAR

 • Cultuurhistorische benadering
 • Thematische inkadering
 • Locatie-eigen componenten benutten
 • Onbekende geschiedenis zichtbaar maken
 • Verbinding leggen tussen heden en verleden
 • Verschillende lagen blootleggen

 
Historische specialisaties

 • Nederland in de Gouden Eeuw / industrialisatie / Eerste helft 20e eeuw
 • Joodse geschiedenis
 • Tweede Wereldoorlog / Nederlandse herdenkingscultuur
 • Ontwikkeling van de diamantindustrie
 • Slavernijhistorie
 • Koloniale geschiedenis: Suriname, Nederlandse Antillen, Marokko, Indonesië en Zuid-Afrika
 • Buurtgeschiedenissen. In Amsterdam: Waterloopleinbuurt, Nieuwe Achtergracht en omgeving en Transvaalbuurt.

 

Wat betekent Beltsazar?

De naam BELTSAZAR is een verwijzing naar de profeet Daniël. In de Bijbel staat het volgende fragment:
Arjoch leidde Daniël zo snel hij kon voor de koning [Nebukadnezar] en zei tegen hem: ‘Ik heb onder de Judese ballingen iemand gevonden die de droom van de koning kan uitleggen.’ De koning vroeg Daniël, die ook Beltsazar genoemd werd: ‘Kunt u me werkelijk vertellen wat ik heb gedroomd en wat die droom betekent?’ [Daniël 2:25-26].

Beltsazar is de naam die de profeet Daniël kreeg tijdens zijn ballingschap in Babylonië. Net als de Bijbelse profeet legt bureau BELTSAZAR zich, onder leiding van Daniël Metz, toe op het uitleggen van verhalen en kennisoverdracht op het gebied van geschiedenis, cultuur en identiteit.

Het logo van BELTSAZAR is ook afkomstig uit Babylon. Het is ontleend aan de Istar-poort, de oorspronkelijke toegangspoort van die stad. De leeuw is een sprekend symbool dat hoort bij het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil.