Over Beltsazar

De naam BELTSAZAR is niet zomaar gekozen. In de bijbel staat het volgende fragment:

Arjoch leidde Daniël zo snel hij kon voor de koning [Nebukadnezar] en zei tegen hem: ‘Ik heb onder de Judese ballingen iemand gevonden die de droom van de koning kan uitleggen.’ De koning vroeg Daniël, die ook Beltsazar genoemd werd: ‘Kunt u me werkelijk vertellen wat ik heb gedroomd en wat die droom betekent?’ [Daniël 2:25-26].

Beltsazar is de naam die de profeet Daniël krijgt tijdens zijn ballingschap in Babylonië. Het is dus eigenlijk zijn alter ego in een vreemde wereld. Net als de Bijbelse profeet legt bureau BELTSAZAR zich toe op het begrijpelijk uitleggen van geschiedenis, cultuur en identiteit.

Het logo van BELTSAZAR is ontleend aan de Istar-poort, de oorspronkelijke toegangspoort van de stad Babylon. Bovendien is de leeuw een sprekend symbool dat hoort bij het verhaal van ‘Daniël in de leeuwenkuil’.

 

De organisatie

BELTSAZAR is opgericht door cultuurhistoricus Daniël Metz. Hij heeft ruime ervaring in het organiseren en verzorgen van tentoonstellingen, rondleidingen en lezingen, en het schrijven van artikelen. Daarbij heeft hij een eigen visie ontwikkeld om complexe historische onderwerpen op een toegankelijke manier te presenteren.

Alle producten van BELTSAZAR worden afgestemd op het kennisniveau van de doelgroep. Vanuit die doelgroepgerichte benadering worden verbanden gelegd tussen heden en verleden. Aansprekend beeldmateriaal ondersteunt de presentaties. Bij projecten met een creatieve component worden kunstenaars of andere professionals betrokken.

 

Kernbegrippen voor BELTSAZAR

 • Cultuurhistorische benadering
 • Thematische inkadering
 • Locatie-eigen componenten benutten
 • Onbekende geschiedenis zichtbaar maken
 • Verbinding leggen tussen heden en verleden
 • Verschillende lagen blootleggen

 
Historische specialisaties

 • Nederland in de ‘Gouden Eeuw’ / industrialisatie / Eerste helft 20e eeuw
 • Tweede Wereldoorlog / Nederlandse herdenkingscultuur
 • Ontwikkeling van de diamantindustrie
 • Joodse geschiedenis
 • Slavernijgeschiedenis
 • Geschiedenis van herkomstlanden: Suriname, Nederlandse Antillen, Indonesië, Turkije en Marokko.
 • Buurtgeschiedenissen op stedelijk- en wijkniveau.