Gruuthuse Museum Brugge

In aanloop naar de heropening van Gruuthuse Museum in Brugge (voorjaar 2019) zal Beltsazar in samenwerking met Eve DeCarlo Projects een participatief project opzetten volgens de methode zoals deze de laatste jaren is ontwikkeld voor Museum zonder Muren. Het is de bedoeling dat stadbewoners zich meer betrokken gaan voelen bij het museum en haar collectie. De eerste fase is het opstellen van een conceptplan. Eind februari zal dit plan in Brugge worden gepresenteerd.