Archieven

Joods Amsterdam II: Kille Kedousja [1796 tot 2016]

In 1796 is in Nederland de burgerlijke gelijkstelling ingevoerd. Dat had voor de Joodse gemeenschap zowel voordelen als nadelen. Zo verloor de ‘Joodsche Natie’ haar autonome status, maar kreeg daar politieke rechten voor terug. Rond 1800 bracht een Joods Patriottische beweging veel beroering binnen de eigen gelederen. Jurist Jonas Daniël Meijer heeft de politieke en […]

Joods Amsterdam I: Mokum Alef [1590-1790]

Kort voor 1600 vonden Joodse kooplieden hun weg naar Amsterdam. Zij waren gevlucht uit Portugal waar de inquisitie elke vorm van Joodse traditie vervolgde. De Amsterdamse koopmansgeest erkende juist het belang van godsdienstvrijheid. De eerste synagogen langs de Houtgracht hebben beroemdheden voortgebracht als de wijsgeer Spinoza en de rabbijn en boekdrukker Menasseh ben Israël. Een […]

Amsterdam, 400 jaar diamantstad

Gedurende 400 jaar gold Amsterdam als dé diamantstad van de wereld. Rond 1600 brachten Joodse vluchtelingen uit Portugal de kennis van het vak met zich mee. Via Lissabon vonden ruwe stenen hun weg van India naar Amsterdam. Het slijpen was in eerste instantie een huisnijverheid. In de 19e eeuw groeide de productie door invoering van paardenkracht gevolgd door stoomenergie. De ‘Diamantslijperij […]

Joodse migratie naar de Nieuwe Wereld

[Reeks van 6 lezingen] Tegelijk met de verdrijving van Joden uit Spanje en Portugal hebben diezelfde landen de aanzet gegeven tot de ontdekking van de zeewegen naar de Nieuwe Wereld. De handelsposten die aan de andere zijde van de oceaan werden gesticht boden mogelijkheden voor Joden en conversos (onder dwang bekeerde Joden) om ver weg […]

Transvaalbuurt met hart en ziel

De Transvaalbuurt is in 1903 ontworpen door architect H.P. Berlage. Het werd een proeftuin voor sociale woningbouw. Onder andere de Algemene Woningbouw Vereniging en het Joodse Bouwfonds Handwerkers Vriendenkring realiseerden hier hun eerste woningen. De buurt had een sterk Joods karakter. Het werd dan ook de ‘Tweede Jodenbuurt’ van Amsterdam genoemd. De bewoners waren over het algemeen […]

testtest