Amsterdam, 400 jaar diamantstad

Gedurende 400 jaar gold Amsterdam als dé diamantstad van de wereld. Rond 1600 brachten Joodse vluchtelingen uit Portugal de kennis van het vak met zich mee. Via Lissabon vonden ruwe stenen hun weg van India naar Amsterdam. Het slijpen was in eerste instantie een huisnijverheid. In de 19e eeuw groeide de productie door invoering van paardenkracht gevolgd door stoomenergie. De ‘Diamantslijperij Maatschappij’ aan de Nieuwe Achtergracht verwierf een bijna volledig monopolie op het slijpen. Met de vondst van grote diamantmijnen in Zuid-Afrika in 1869 braken gouden tijden aan. Tientallen slijperijen werden opgezet. Het aantal arbeiders in de diamantindustrie steeg tot boven de 10.000. Arbeidsomstandigheden waren niet altijd even gunstig. Dat heeft geleid dat de oprichting van eerste moderne vakbond, de Algemeene Nederlandse Diamantbewerkers Bond (ANDB).

 

Deze lezing wordt ook aangeboden in combinatie met een stadswandeling over de diamantindustrie