Diamantwandeling II: De ontwikkeling van de industrie

Rondom het Weesperplein zijn nog heel wat overblijfselen te vinden van de eens zo omvangrijke Amsterdamse diamantindustrie. De ontwikkeling van huisnijverheid naar grootschalige op stoom, en later op elektriciteit aangedreven fabrieken is nog duidelijk in het staartbeeld terug te zien. Ook de handel en het vakbondswezen hebben zichtbare sporen nagelaten. De grootste concentratie gebouwen is te vinden langs de Nieuwe Achtergracht waar zich gedurende ruim honderd jaar het hart van de diamantindustrie vormde. Van het joodse leven, dat nauw met het diamantvak was verbonden, is eveneens veel terug te vinden.

Deze wandeling is gebaseerd op uitvoerig onderzoek door de gids en geeft veel unieke inkijkjes in het leven in Amsterdam tijdens en na de industrialisatie.

 

NB! Deze wandelingen wordt ook aangeboden als cursus in combinatie met Diamantwandeling I, de lezing ‘Amsterdam 400 jaar diamantstad’ en/of met een bezoek aan de fabriek van Gassan Diamonds.