Diamantwandeling I: De maatschappelijke positie van de arbeiders

De conjunctuurgevoelige diamantindustrie heeft korte periodes van grote bloei gekend die steevast gevolgd werden door dramatisch verval. Het is dan ook niet verrassend dat vanuit deze industrie de eerste grote vakbond is ontstaan. In de negentiende eeuw leidde toenemend maatschappelijk bewustzijn tot de introductie van sociale woningbouw en publieke sanitaire voorzieningen. De eerste stadssanering vond plaats op het eiland Uilenburg waar veel diamantarbeiders woonden. Ook het sociale leven van de veelal Joodse diamantarbeiders komt tijdens deze wandeling aan bod.

NB! Deze wandelingen wordt ook als cursus aangeboden in combinatie met ‘Diamantwandeling II’ en de lezing ‘Amsterdam, 400 jaar diamantstad’.