Werkgroep ‘De Eerste Steen’

Met een aantal enthousiaste stadsvorsers is een begin gemaakt met de inventarisatie van gedenkstenen in Amsterdam. Het gaat daarbij om de markering van de eerste gelegde steen van een woonhuis of bedrijfsgebouw. Doorgaans staan een jaartal en de naam van een kind, in wiens naam de steen is gelegd, vermeld. Door oprukkende nieuwbouw verdwijnen veel gedenkstenen geruisloos uit het straatbeeld. Het is daarom goed de gedenkstenen in kaart te brengen en te fotograferen.

Drijvende kracht achter het project is Barbara Kooy. Zij geeft alle gegevens een plaats op een eigen website. De inventarisatie wordt gesteund door Bureau Monumenten en Archeologie.