Eindverslag MzM 2019-2022

Pagina uit het verslag

Voor de succesvolle projectperiode 2019-2022 van Museum zonder Muren is een eindverslag opgesteld. Het verslag laat overzichtelijk zien hoe de twee hoofdactiviteiten uit deze periode zijn verlopen, namelijk: de Verkenning Trans-Atlantisch Slavernijmuseum en de Historische Routes Amstelveen. Verder geeft het verslag een mooi historisch overzicht van de organisatie sinds de oprichting in 2013 tot opheffing van de stichting in 2022. De organisatie blijft bestaan als onderdeel van het onderzoeks- en projectbureau BELTSAZAR.


De teksten zijn geschreven door Daniƫl Metz, de vormgeving is verzorgd door Eva DeCarlo. Met dank aan het bestuur, Ellen de Vries en Suzanne Wolf, voor de redactiewerkzaamheden.

Bekijk hier het eindverslag Museum zonder Muren 2019-2022.