Verkenning Nationaal Slavernijmuseum

In opdracht van de gemeente Amsterdam is een verkenning uitgevoerd om de uitgangspunten voor een toekomstig museum voor het Nederlandse trans-Atlantische slavernijverleden in kaart te brengen. Daniël Metz heeft met zijn stichting Museum zonder Muren aan het rapport meegeschreven. Binnen de verkenning was Museum zonder Muren verantwoordelijk voor uitwerking van de conceptuele kaders met vragen over collectievorming, nationale betekenis, netwerkmuseum, locaties, innovatieve museumconcepten, enz. De verkenning is uitgevoerd in samenwerking met het NiNsee en IZI Solutions en heeft geresulteerd in een lijvig rapport dat in mei 2021 is gepresenteerd aan burgemeester en wethouders van Amsterdam.

Meer informatie is te vinden op de website van Museum zonder Muren.