Verkenning Nationaal Slavernijmuseum

In opdracht van de gemeente Amsterdam is een verkenning uitgevoerd om de uitgangspunten voor een toekomstig museum voor het Nederlandse trans-Atlantische slavernijverleden in kaart te brengen. Daniël Metz heeft met zijn stichting Museum zonder Muren aan het rapport meegeschreven. Binnen de verkenning was Museum zonder Muren verantwoordelijk voor uitwerking van de conceptuele kaders met vragen over collectievorming, nationale betekenis, netwerkmuseum, locaties, innovatieve museumconcepten, enz. De verkenning is uitgevoerd in samenwerking met het NiNsee en IZI Solutions en heeft geresulteerd in een lijvig rapport dat in mei 2021 is gepresenteerd aan burgemeester en wethouders van Amsterdam.

Lees hier het deelrapport ‘Museaal Concept’, opgesteld door Museum zonder Muren als onderdeel van de Verkenning Nationaal Trans-Atlantisch Slavernijverleden (mei 2021)

Eindrapport van Verkenning Nationaal Trans-Atlantisch Slavernijverleden: ‘Met de kracht van de voorouders’ 

Korte samenvatting op de website van de Gemeente Amsterdam (mei 2021)

Overzicht van het proces rondom de besluitvorming, voorbereiding en implementatie van het slavernijmuseum vanaf 2017 tot heden.