Museum zonder Muren

Museum zonder Muren (MzM) is een innovatief museumconcept dat maatschappelijke vraagstukken op een speelse manier toegankelijk maakt voor een breed en divers publiek. Activiteiten vinden bij voorkeur plaats in de openbare ruimte, waardoor de drempel tot deelname wordt weggenomen, of in ieder geval aanzienlijk verlaagd. Begrippen als ‘contested space’ en gedeelde geschiedenis spelen een belangrijke rol, evenals ‘genius loci’, het gebruikmaken van bestaande elementen op een locatie. Landschap, architectuur, geschiedenis, bewoners en hun verhalen vormen de ingrediënten voor afwisselende tentoonstellingen en evenementen.

Initiatiefnemer en programmamaker Daniël Metz heeft samen met kunstenaars en gastconservatoren gezorgd voor een verscheidenheid aan thematisch inhoudelijke programma’s. Een overzicht van deze programma’s is te vinden in het eindverslag van de projectperiode 2019-2022. Naast de twee hoofdprojecten van dat moment, Verkenning Trans-Atlantisch Slavernijmuseum en Historische Routes Amstelveen, is een historisch overzicht opgenomen vanaf de oprichting van Museum zonder Muren in 2013.

 

Enkele programma’s van MzM zijn nader toegelicht op deze website:

# Literair Transvaal – audio-app i.s.m. izi.TRAVEL   [2015]

# Museum van de Buren – objecten en verhalen van onbekende buren   [2016]

# The Stranger Next Door – videokunstroute i.s.m. Eva DeCarlo   [2016]

# Verkenning Trans-Atlantisch Slavernijmuseum – in opdracht van de gemeente Amsterdam   [2019-2021]

# Historische Routes Amstelveen – in opdracht van de gemeente Amstelveen   [2019-2022]