Joods Amsterdam II: Kille Kedousja [1796 tot 2016]

In 1796 is in Nederland de burgerlijke gelijkstelling ingevoerd. Dat had voor de Joodse gemeenschap zowel voordelen als nadelen. Zo verloor de ‘Joodsche Natie’ haar autonome status, maar kreeg daar politieke rechten voor terug. Rond 1800 bracht een Joods Patriottische beweging veel beroering binnen de eigen gelederen. Jurist Jonas Daniël Meijer heeft de politieke en bestuurlijke vernieuwingen uiteindelijk in goede banen kunnen leiden. In de negentiende eeuw staan industrialisatie en emancipatie centraal. Bekende personen uit dit tijdperk zijn de visionair Samuel Sarphati, bankier en filantroop Abraham Carel Wertheim, vakbondsleider Henri Polak en wethouder Monne de Miranda.

 

NB! Deze lezing maakt deel uit van een tweeluik, samen met Joods Amsterdam I: Mokum Alef [1590 tot 1790].