Bijdrage boek ANDB (publicatie november 2019)

Vanuit zijn specialisme over de Amsterdamse diamantindustrie is Daniël Metz gevraagd mee te werken aan een boek over de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond, beter bekend als ANDB.  Voor dit boek heeft hij samen met co-auteurs drie hoofdstukken verzorgd, betreffende de vroege industrialisatie, de oorlogstijd (WO II) en de naoorlogse korte opbloei en uiteindelijke teloorgang van de ANDB.

In een recordtijd van vijf maanden zijn de bijdragen voor de hoofdstukken geschreven. Veel vooronderzoek was al verricht voor zijn eigen boek over de Diamantgracht, dat in 2020 zal uitkomen. Heel bijzonder was om op het IISG te werken, waar de archieven van de ANDB bewaard worden. struinend door het archiefmateriaal zijn veel nieuwe feiten boven water gekomen. Met name het hoofdstuk over de oorlogsperiode geeft een totaal nieuw beeld op de deportatie van een grote groep joodse diamantbewerkers en diamantairs (ruim 2300 personen).

Het boek wordt in november 2019 gepresenteerd, tegelijk met de lancering van een website over de ANDB en twee tentoonstellingen. Het is dan precies 125 jaar geleden dat deze eerste moderne vakbond van Nederland het levenslicht zag, na een onstuimige staking waar zo’n 10.000 Amsterdamse diamantbewerkers aan deelnamen.

Zie voor meer informatie de website van het IISG.